ANDAS

FILOSOFIA

Andas on edelläkävijä Suomessa tietoisen läsnäolon (mindfulness) ja tunneälyn (emotional intelligence) tuomisessa yritysmaailmaan ja niiden yhdistämisessä liiketoiminnan kehittämiseen. Andasin filosofia rakentuu kolmen peruspilarin varaan: yrityksen strategisten tavoitteiden tukeminen, ihmisten toimintakyvyn varmistaminen ja dignityn eli arvostavan läsnäolon tuominen organisaatioon.

Parempaa itsensä ja muiden johtamista

Yksilö- ja ryhmävalmennusten tavoitteena on parempi kyky johtaa sekä itseään että muita paineisessa työympäristössä. 

Itsensä johtamisen taito on edellytys sille, että pystyy kohtaamaan toiset ja toimimaan vuorovaikutuksessa tasapainoisesti. Siksi kaiken työssä kehittymisen pohja rakentuu hyvälle itsetuntemukselle, itsensä johtamiselle, oman ajankäytön hallinnalle ja palautumiselle. 

Arvokkuuden löytäminen ja tukeminen työssä

Dignity eli arvokkuus tai arvostaminen tarkoittaa kolmea asiaa: ensinnäkin omaa itsekunnioitusta ja omanarvontuntoa ja toiseksi sitä, että koemme muiden arvostavan meitä. Kolmanneksi dignity on kykyä osoittaa arvostusta ja hyväntahtoisuutta muita kohtaan. Nämä ovat välttämättömiä henkiselle hyvinvoinnillemme ja toimintakyvyllemme. 

Työyhteisöissä dignityn merkitys korostuu, kun toimitaan paineen alla tai haastavissa tehtävissä. Esimiestehtävissä oman dignityn ymmärtäminen ja hallinta on edellytys sille, että kykenee tukemaan, valmentamaan ja johtamaan muita.

Todellinen dignityn kehittäminen vaatii harjoittelua. Stressin tai paineen alla olemme usein itsekriittisiä, reagoimme ennalta opituilla tavoilla, toimimme automaattiohjauksella ja reaktiivisesti. Monet tunteet kuten arkuus, epäonnistumisen pelko tai jopa häpeä ohjaavat toimintaamme enemmän kuin uskommekaan. Näitä kaikkia voi kuitenkin oppia tutkimaan ja siten johtamaan omaa toimintaansa tietoisesti. 

Tutkitut menetelmät

Andasin ohjelmat ja työkalut sisältävät opetusta, harjoittelua ja digitaalisia työkaluja. Menetelmämme pohjautuvat tutkimukseen, ja valmennuksemme ja niiden tulokset ovat monissa akateemisissa tutkimuksissa validoituja.

Käytämme valmennuksissa omia viitekehyksiämme, kuten Mielen pelikentät -mallia. Tietoinen itsensä johtaminen alkaa oman mielen ymmärtämisestä. Tätä voidaan harjoitella esimerkiksi tietoisen läsnäolon ja tunneälyn avulla. Nämä ovat hyviä työkaluja itsensä ja muiden johtamiseen; kuitenkin tärkein osa on oma oivallus, uskallus pysähtyä ja tutkiskella omia toimintatapojaan ja ajattelumallejaan.

Valmennuksissamme tapahtuu kolmenlaista oppimista: (1) rationaalinen oppiminen eli uuden tiedon vastaanottaminen, (2) kokemuksellinen oppiminen eli harjoittelu ja (3) syväoppiminen eli reflektio, omien kokemusten ja oivallusten tutkiskelu.

Skaalautuvat palvelut ja työkalut

Valmennusten osallistujat saavat käyttöönsä Andas Life -valmennussovelluksen, jonka avulla he voivat jatkaa mielen harjoittamista myös valmennustapaamisten välillä sekä aktiivisen valmennusohjelman päätyttyä. Työskentelyä tukevat lisäksi Andasin työkirjat.

Henkilökohtaista kehittymistä tukee usein myös perheenjäsenten mukaan ottaminen. Siksi valmennuksiimme kuuluu mahdollisuus aktivoida Andas Life -mobiilivalmennus myös osallistujien perheenjäsenille ilman lisäkustannuksia. Kokemus on osoittanut, että perheenjäsenten tuki ja osallistuminen vahvistavat valmennuksen vaikutuksia.

Mielen johtaminen on liiketoiminnan ytimessä

Pitkä taustani strategiakonsulttina varmistaa sen, että kaikkien valmennustemme ensisijainen tavoite on tukea liiketoimintaa. 

Valmennushankkeet ovat aina sekä ajallisia että taloudellisia investointeja, ja on tärkeää, että ne maksavat itsensä takaisin. Vuosien aikana saamamme asiakaspalaute osoittaa tämän toteutuvan Andasin valmennuksissa.

ANDAS

MIELEN PELIKENTÄT

Tiedostatko, mitä koet, silloin kun koet sitä? Tiedätkö, mitä mielellesi kuuluu?

 

Toimimme usein automaattiohjauksella, kiinnittämättä huomiota siihen mitä koemme. Tai toisaalta saatamme hyvinkin tiedostaa, mitä koemme – ja vastustaa sitä. Emme haluaisi kokea stressiä, kiukkua, ahdistusta, pettymystä vaan toivomme, että tilanne olisi jotenkin toisenlainen.

Mutta ei se ole. Mitä ikinä koetkaan, juuri sitä koet juuri nyt. Siksi onkin järkevämpää opetella tiedostamaan, mitä koet ja sitten auttaa itseäsi juuri siinä tilanteessa.

Mielen pelikentät on Andasin kehittämä malli omien mielentilojen tiedostamiseen. Ota ensimmäinen askel omaan mieleesi kuulostelemalla, missä mielentilassa olet juuri nyt.

 

Mielen pelikentät

Tilaa Mielen pelikentät -työkirja ja pysy myös ajan tasalla Andasin kuulumisista.