Cost-effective and scalable programs for occupational health

Andas LifeTMis a unique mobile training program for occupational mental well-being and work ability. The training program is tailored according to individual needs and stressors, supporting you before stress develops to exhaustion and giving tangible tools for managing stress or pressure.

The training program builds upon Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) and Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) as well as Andas’ years of mindfulness and leadership training experience.

The digital program is agile, cost-effective, and scalable. Furthermore, it is not tied to time or place. Even though the program is digital, it is backed up by instructor support.

Contact

”Hyvin selvitään kun hengitetään rauhassa”, eli miten kohdata stressaavat tilanteet vähemmän kuormittavasti

Vuokko Kolhonen, HUS Syöpäkeskus

Hoitotyö on henkisesti vaativaa ja siten stressaavaa. HUSissa työhyvinvoinnin johtamisen ytimessä on työssä jaksaminen. Osana sitä johto on mahdollistanut mindfulness -valmennukset.

Syöpäkeskuksen johtava ylihoitaja Vuokko Kolhonen tiimeineen kuvaa mindfulnessia asioihin keskittymisen opettelemiseksi. On kyse työstä tai palauttavista harrastuksista, on tärkeää, että mieli rauhoittuu juuri käsillä olevaan asiaan. Ei suoriteta, vaan tehdään tietoisesti. Työyhteisössä tämä kiteytyy ”hyvin selvitään, kun hengitetään rauhassa” -lauseeseen, joka auttaa kohtaamaan stressaavat tilanteet vähemmän kuormittavasti.

Alku vaatii uteliaisuutta ja hyötyjen näkeminen tunnollisuutta, mutta se palkitsee. Suhteellisuuden taju lisääntyy, uni paranee ja saa työkaluja, joita niin esimiehet kuin työntekijätkin voivat käyttää erilaisissa arjen tilanteissa. Eeva Jaakonsalolla on kyky houkutella ammattimaisesti, mutta samalla viehättävästi ja positiivisesti jatkamaan, tiimi toteaa ja miettii voisiko muutosmittauksen toistaa myös, kun valmennuksesta on kulunut pitempi aika?

Mindfulness sopii kaikille työyhteisöille. Se vaatii vain, että esimiehet ovat itse kiinnostuneita ja kokevat talous- ja aikaresurssin käytön arvokkaaksi. Pitää nähdä, että kyky pysähtyä hetkeen ja ihmiseen, saa työt hoitumaan paremmin ja siten tuottavammin.

Liikuntakin voi olla mindfull. Kun on ajatus mukana juoksussa tai pyöräilyssä, huomioi paikan ja tilan ja pääsee lähemmäs luontoa ja mieli rauhoittuu.

Asioihin keskittyminen selkeyttää ajattelua mikä lisää työn turvallisuutta ja tehokkuutta.

Andas appin hyvät harjoitukset tarjoavat työkaluja arjen tilanteisiin.