ANDAS

VALMENNUKSET

Koulutukset ovat toteutettavissa aikataulunne ja toiveidenne mukaisesti virtuaalisesti tai paikan päällä. Ota yhteyttä, sovitaan tarpeisiinne sopivin kokonaisuus ja laajuus.

 

Tervetuloa mielen valmennuksen huipulle. Kokonaisvaltaisissa valmennuksissamme pääset oppimaan uutta, harjoittelemaan yhdessä ja tutkimaan omia kokemuksiasi ja oivalluksiasi.

 1. Parempaa johtamista Mielen pelikenttien avulla – opi johtamaan itseäsi ja muita kestävämmin paineen ja stressin alla 
 2. Tiimivalmennus Andas Mindfulness –  opi tuntemaan mielesi ja saa voimaa arkeen
 3. Myötätuntovalmennus Andas Compassion – opi kohtaamaan itsesi ja toiset tietoisesti ja myötätuntoisesti
 4. Confronting Crisis – Epävarmuutta, muutoksia, akuutteja kriisejä organisaatiossa? Andas auttaa.  

01

JOHTAMISVALMENNUS MIELEN PELIKENTÄT

 

Opi johtamaan itseäsi ja muita kestävämmin ja tehokkaammin paineen ja stressin alla. 

Mielen pelikenttien avulla kehittää johtamistaitoja ja tiimin psykologisen turvan kokemusta  mindfulnessin ja tunneälyn työkaluilla. Se antaa eväitä itsemme ja muiden johtamiseen kestävällä ja tehokkaalla tavalla.

Valmennuksen antamia taitoja ovat mm: 

 • kyky kohdata toisia arvostavasti
 • kyky rakentaa ja osoittaa luottamusta
 • ymmärrys kasvusta ja oppimisesta
 • taito käsitellä vaikeatkin asiat tai tilanteet tietoisesti
 • taito käydä haastavia keskusteluita
 • taito kohdata ja johtaa tunteita.

 

VALMENNUS SOPII: 

johtoryhmille, tiimin vetäjille, avainhenkilöille

 VALMENNUKSEN KESTO:

4 tapaamista, 8-12 viikkoa.

 

 

 

02

TIIMIVALMENNUS ANDAS MINDFULNESS

Opi tuntemaan mielesi ja saa voimaa arkeen

Mielen myllerrystä ja ajatuksiaan ei voi kokonaan hiljentää, mutta omaa mieltään ja tunteitaan voi opetella tarkastelemaan mindfulnessin eli tietoisen läsnäolon avulla. Mindfulness itsessään ei poista arjen haasteita tai kiireitä, se ei siis tee elämää yhtään helpommaksi, mutta se voi tehdä elämästä helpomman elää. Lisäksi se opettaa itsemyötätuntoa, siis lempeyttä omaa keskeneräisyyttämme kohtaan.

Mindfulness tarkoittaa hyväksyvää, tietoista läsnäoloa juuri tässä hetkessä. Se vähentää stressiä, parantaa keskittymiskykyä ja auttaa kohtaamaan ja käsittelemään muutoksia työssä ja omassa elämässä. Nämä puolestaan kehittävät työilmapiiriä, parantavat jaksamista ja kohottavat tuottavuutta. Tietoinen läsnäolo näkyy siis tuloksessa ja työhyvinvoinnissa. 

Mindfulnessvalmennuksen kautta saat mm:

 • uusia keinoja selviytyä kiireessä ja paineen alla
 • kykyä auttaa mieltä ja kehoa palautumaan ja jaksamaan paremmin
 • parempaa keskittymiskykyä, ajan hallintaa ja muistia
 • taitoa helpottaa uupumusta tai ahdistusta
 • kohentunutta itsetuntemusta ja kokemusta elämänhallinnasta
 • kykyä toimia autonomisesti ja itseään kunnioittavasti.

VALMENNUS SOPII:  

johtoryhmille, tiimeille, koko henkilöstölle, avainhenkilöille

VALMENNUKSEN KESTO: 

6 tapaamista, 6-12 viikkoa.

03

MYÖTÄTUNTOVALMENNUS ANDAS COMPASSION

Opi kohtaamaan itsesi ja toiset hyväksyvästi ja myötätuntoisesti.

Olemme työelämässä jatkuvasti kovan kuormituksen alla. Siksi mielen hallinnan ja itsensä johtamisen taidot ovat korostuneen tärkeitä. Toivon ja hyväntahtoisen asenteen ylläpitäminen on keskeistä erityisesti vaikeina tai aikoina tai muutostilanteissa. Aivan keskeinen taito mielen hyvinvoinnin kannalta on myötätunto ja itsemyötätunto. 

Myötätuntotaidot

 • vahvistavat kokemusta hyväksytyksi tulemisesta
 • lisäävät yhteisöllisyyttä ja jakamista
 • tukevat jaksamista ja suojaavat uupumukselta
 • vahvistavat kykyä kohdata vastoinkäymisiä
 • lisäävät aloitteellisuutta ja luovuutta
 • lisäävät (työ)hyvinvointia.

VALMENNUS SOPII:  

johtoryhmille, tiimeille, koko henkilöstölle, avainhenkilöille omana kokonaisuutenaan tai Andas Mindfulness -tiimivalmennuksen jatkona

VALMENNUKSEN KESTO: 

6 tapaamista, 6-12 viikkoa

   

   

   

  04

  CONFRONTING CRISIS

  Epävarmuutta, muutoksia, akuutteja kriisejä organisaatiossa? Andas auttaa.

  Viime vuosien muuttuva toimintaympäristö ja toinen toistaan seuraavat poikkeustilat ovat aiheuttaneet kuormitusta ja jopa kriisejä monissa yrityksissä. Andas on toistuvasti tukenut johtoryhmiä, esihenkilöitä ja tiimejä hankalissa tilanteissa.

  Vaikeat tilanteet ja isot muutokset tuovat väistämättä mukanaan monenlaisia tunteita jotka on pakko
  kohdata yksilö- ja ryhmätasolla, muuten muutos ei onnistu. Pystymme tulemaan hätiin nopeallakin
  aikataululla ja autamme sekä yksilöitä oman kipuilunsa kanssa että organisaatiota muutokseen oireilun
  työstämisessä. Andasin metodit ja kokemus ovat apunanne – mitä haastavampi tilanne, sen vakaammin
  tuemme.

  VALMENNUS SOPII:  

  johtoryhmille, tiimeille, koko henkilöstölle, avainhenkilöille

  VALMENNUKSEN KESTO: 

  6 tapaamista, 6-12 viikkoa.

  HALUATKO KUULLA LISÄÄ?